Més Informació?


Acroioga INICIACIÓ

Dies i horaris: Dill i Dix de 17.30 a 19h
Professor: A concretar
Màx alumnes per curs: 12
Preu trimestral: 210

Treball en parelles. Començarem pels equilibris bàsics de terra, trobant un llenguatge comu entre àgil i portor i anirem avançant cap als equilibris de mà a mà i de peu-mà en estàtic. Seguirem cap als equilibris dinàmics.

 

Equilibris Acrobàtics INTERMEDI-AVANÇAT

Dies i horaris: Dim (o Dij), horari a concretar
Professor: Tomàs Cardús
Màx alumnes per curs: 6
Preu trimestral: 140

Treball en parelles, es treballarà de forma més intensiva i especifica els equilibris dinàmics. Courbets, cascats, mortals, etc...tot amb lonxa.

Màxim 3 parelles.

 Pàgina principal de Tallers Regulars