EL PROCÉS PER ACCEDIR AL CURS D'ESPECIALITAT PEL CURS 2016-1 HA FINALITZAT. SI VOLS PRESENTAR-TE A LES PROVES D' ACCÉS PEL CURS 2017-18, LA INFORMACIÓ APAREIXERÀ A FINALS D'ABRIL, APROXIMADAMENT.

DE TOTES MANERES, LA INFORMACIÓ QUE POTS TROBAR AQUÍ (CURS 2016-17) T'AJUDARÀ A ORIENTAR-TE SOBRE REQUISITS I DATES.

INFORMACIÓ SOBRE ELS ESTUDIS

La Formació Professional Preparatòria de l’Escola de Circ Rogelio Rivel ofereix 1 any d’especialitat en una tècnica de circ.

Las tècniques obligatòries són acrobàcia, dansa i teatre; són optatives trampolí i verticals.

S’ofereix assessorament tècnic de la tècnica escollida i artístic per la realització d’un número de circ

Els horaris són de dilluns a divendres de 9 a 17.15 i els estudis requereixen tanta energia que és difícil compatibilitzar-los amb altres activitats. De 9 a 14.15 es treballa amb els alumnes de 2n any; de 15 a 17h, treball personal amb la teva tècnica, amb el recolzament o no de professors i/o assesors.

Dins el programa s’hi inclouen les activitats artístiques (assajos de circ, pistes obertes, espectacle de final de curs, pràctiques, ...) que poden ocupar part de varis caps de setmana

Respecte l’oficialitat dels estudis, a l’Estat espanyol els ensenyaments en circ no estan reglats i per tant no poden existir centres autoritzats pel Ministerio de Educación. Tot i això la nostra escola sí compta amb el reconeixement de la Federació Europea d’Escoles de Circ (FEDEC), federació de la que som membres efectius en la categoria d’escola professional preparatòria des de febrer de l’any 2004. Podeu trobar informació de la FEDEC a www.fedec.eu .

Per altra banda, la nostra institució compta amb el reconeixement i l’ajuda econòmica del Ministerio de Cultura de l’Estat espanyol i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Actualment la Formació Professional en Arts del Circ (Grau Mig), títol propi aprovat per la Generalitat de Catalunya, s’imparteix des del curs 2015-16. Ara bé, aquest curs d’especialitat no forma part del Cicle Formatiu.

 

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES

LES DATES DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER ACCEDIR AL CURS 2016-17 SÓN:

28 de juny de 2016

Els resultats de la selecció estaran a disposició dels candidats/es a partir de l’11 de juliol.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER PODER REALITZAR LES PROVES DE SELECCIÓ

 1. Sol·licitud d’accés correctament complimentada
 2. 2 fotos mida carnet o 1 en format digital
 3. Fotocòpia o escanejat del  DNI / NIE / Passaport
 4. Fotocòpia o escanejat de la targeta sanitària autonòmica o europea (obligatori pels candidats de l’Estat espanyol o països membres de la UE)
 5. Pagament de 50€

DATA LÍMIT PER LA PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS, LA DOCUMENTACIÓ I EL PAGAMENT DELS 50€ PER A REALITZAR LES PROVES DE SELECCIÓ: 3 de juny de 2016.

 

MATRÍCULA I PAGAMENTS 

A causa de la incertesa en les subvencions públiques, encara no poden informar del preu definitiu pel Curs d’Especialitat’16-17, però a tall orientatiu el 2015-16 ha tingut un cos de 3450€. Cal pagar 500€ al rebre la notificació d’acceptació (entre l’11 i el 15 de juliol). La resta s’ha de pagar abans del 14 de setembre de 2016. Ambdós pagaments es poden fer mitjançant un ingrés en el compte bancari.

És absolutament necessari que feu els pagaments en els terminis fixats. En cas de no fer-ho no tindreu la plaça reservada i no podreu assistir a les classes.

 

EN QUÈ CONSISTEIXEN LES PROVES DE SELECCIÓ?

 • Escalfament individual
 • Moviment escènic
 • Test de força i flexibilitat
 • Acrobàcia
 • Mostra de nivell tècnic de l’especialitat
 • Presentació de número amb tècnica
 • Entrevista

 

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE ESPECIALITAT

Des del CAC Rogelio Rivel volem impulsar la recerca i la creació de números de Circ donant suport, amb les nostres instal·lacions i personal especialitzat en tècniques de circ, a la gent que decideix fer  d’aquest art el seu ofici. Volem donar el recolzament adequat i el mitjans necessaris per desenvolupar el seu projecte personal de creació.

Aquest procés de recerca, creació i exhibició tindrà una durada de 9 mesos amb l’objectiu de sortir al mercat professional amb un número de circ o per la seva  presentació a Escoles Superiors.

El curs d’especialitat està concebut  com un projecte de recerca i creació  d’un número de circ.

En paral·lel al treball de  la tècnica o tècniques escollides i haurà assignatures comunes  amb  el segon curs del Cicle Formatiu (obligatòries: acrobàcia i monogràfics de dansa i teatre; optatives: verticals i trampolí).  

El suport a la creació es concreta en els següents punts:

 • Entrenament  específic de la tècnica o tècniques de circ que s’ utilitzaran a la creació del número
 • Desenvolupament de la capacitat física que permeti assolir els requeriments tècnics del número
 • Treball de recerca per a la creació de número i posada en escena
 • Desenvolupament d’altres tècniques circenses per obtenir més i millors recursos tècnics
 • Producció i publicitat de la creació
 • Estudi i reforç dels mitjans tècnics necessaris per garantir la seguretat i higiene en el treball
 • Creació del número

 

DESTINATARIS

 • Alumnes que hagin acabat el 2n any de formació preparatòria al CAC Rogelio Rivel
 • Ex alumnes del Centre o altres escoles de circ europees que hagin finalitzat la formació preparatòria i vulguin desenvolupar un projecte personal de creació
 • Autodidactes o gent formada en altres àmbits que no siguin escoles de circ però que puguin demostrar una sòlida base en diferents tècniques de l’espectacle
 • Excepcionalment alumnes de 1r any amb un sòlid bagatge tècnic i que, per edat, no puguin accedir a escoles superiors i/o vulguin entrar directament al món professional

En el cas de que l’escola no tingui els pedagogs de la tècnica escollida es valorarà la realització del treball tècnic mitjançant stages a la pròpia escola, o a altres escoles europees.

 

PREU:

A CAUSA DE LES RETALLADES A LES SUBVENCIONS PÚBLIQUES, NO PODEM ESPECIFICAR EL PREU DEFINITIU. ORIENTATIVAMENT, EL CURS D’ESPECIALITAT 2015-16 HA TINGUT UN COST DE 3450€.

 

CONTINGUT CURRICULAR:

 • Assignatures comunes pel matí (de 9 a 14’15) amb els alumnes de  2n
 • Monogràfics o stages relacionats amb la tècnica escollida
 • Especialització tècnica. La quantitat d’hores d’assessorament tècnic i artístic dependrà de la quantitat d’alumnes d’especialitat i de la tècnica escollida.
 • L’escola ofereix la disponibilitat d’espai d’assaig, amb prioritat a la carpa destinada a recerca i creació per les tardes.
 • Els alumnes d’especialitat estan obligats a realitzar les actuacions que es programin dins el programa d’especialitat (en qualitat de pràctiques remunerades o no), així com presentacions regulars pel claustre de professors , assaigs de circ i pistes obertes.
 • Els alumnes d’especialitat es comprometen a participar en els projectes i intercanvis programats per l’escola (De Mar a Mar, Festival Trapezi de Reus,Festival Circa, Festiva Curtcirckit de Montgat, actuacions al barri, etc.) sempre que el claustre de professors ho consideri convenient .

 

ESPECIALITAT 2016-17

 

 

 

 

Tècniques Base

Base Tècnica i Dansa

 

154

hores

 

 

 

Teatre

 

98

hores

 

 

 

Acrobàcia

 

154

hores

 

 

 

Preparació Física

 

102

hores

 

 

 

 

 

606

hores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensius Obligatoris

Preparació Física

 

10

hores

 

 

 

Entenent el cos

 

9

hores

 

 

 

Descobriment tècniques

 

35

hores

 

 

 

(bàscula, pal xinès, roda cyr, escala)

 

 

 

 

 

Creació

 

33

hores

 

 

 

Pistes Obertes / Assaigs de Circ

50

hores

 

 

 

Creació Espectacle

 

100

hores

 

 

 

 

 

237

hores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessorament Tècnic - Artístic Especialitat

 

25

hores

 

 

Creació de número

 

 

125

hores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats extraescolars - Actuacions

 

120

hores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

1113

HORES ANUALS

 

Projecte De Mar a Mar

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel és sòcia del Projecte De Mar a Mar finançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional, creat para millorar l’orientació, la formació, i l’acompanyament dels artistes de circ.

Projecte Reflect

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel participa del partenariat del Projecte Reflect.