VEURE MÉS INFORMACIÓ A "INFORMACIÓ GENERAL".

Es valora tant la base tècnica prèvia, com el potencial físic, capacitat d’aprenentatge, motivació i actitud.Les proves específiques d’accés consisteixen en un exercici pràctic dividit en diverses parts.

Cal portar:

  • roba d’entrenament ajustada al cos,
  • calçat d’entrenament (opcional)
  • i el document d’identitat original

Cal retirar-se qualsevol complement (rellotges, arracades, piercings, etc)

Les proves es realitzen a les instal·lacions del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel (C/ Portlligat, 11-15 08042 Barcelona).

 

1a part: Moviment i col·locació corporal

Objectiu: Valoració de la consciència corporal, la col·locació a l’espai

Contingut: classe pràctica col·lectiva de moviment amb o sense suport musical, de màxim 45 minuts de durada, dirigida per un/a professor/a.

Criteris d’avaluació: col·locació i consciència corporal, col·locació a l’ espai físic, coordinació, capacitat de resposta a les indicacions, capacitat d’incorporació de les correccions.

 

2a part: Flexibilitat i Força

Objectiu: Valorar la flexibilitat i la força

Contingut: sessió col·lectiva dirigida, de màxim 45 minuts de durada, on  l’aspirant passa per estaciones d’un circuit-test, de manera individual.

Criteris d’avaluació: quantitat de repeticions d'exercicis de força i amplitud articular.

 

3a part: Parada de mans

Objectiu: Valoració de las capacitats en situacions d’equilibri invertit.

Contingut: sessió col·lectiva dirigida, de màxim 45 minuts de durada, on es requerirà a l’aspirant que faci parades de mans estàtiques i dinàmiques , de manera individual. La sessió consta d’una part de preparació física col·lectiva i una part d’execució individual.    

Criteris d’avaluació: col·locació corporal, capacitat d'estar en equilibri invertit, execució dels exercicis segons pautes establertes, capacitat d’incorporació d’orientacions i correccions.

 

4a part: Mini trampolí

Objectiu: Valoració de las capacitats en situacions de salts en mini trampolí

Contingut: sessió col·lectiva dirigida, de màxim 45 minuts de durada, on es requerirà que l’aspirant efectuï salts bàsics en mini trampolí, de manera individual i sota supervisió.

Criteris d’avaluació: execució de la cursa i batuda, col·locació al vol i a la recepció, capacitat d’incorporació d’orientacions i correccions i actitud davant el risc potencial.

 

5a part: Acrobàcia

Objectiu: Valoració de les capacitats en figures acrobàtiques bàsiques

Contingut: sessió col·lectiva dirigida, de màxim 45 minuts de durada, on es requerirà que l’aspirant efectuï elements acrobàtics simples (tombarelles, rodes, etc) de manera individual i sota supervisió.

Criteris d’avaluació: execució dels elements proposats (tombarelles, rodes laterals, etc), coordinació i col·locació en la execució dels elements, velocitat de reacció i explosió,  capacitat d’incorporació d’orientacions i correccions i actitud davant el risc potencial.

 

6a part: Prova lliure

Objectiu: Valoració de la capacitat de participació, reacció i relació amb els companys en una proposta de creació col·lectiva

Contingut: sessió col·lectiva dirigida, de màxim 45 minuts de durada, on els aspirants treballen en grups, preparen una proposta escènica de mínim 2 minuts i màxim 4 minuts, a portar a terme davant de la comissió avaluadora.

Criteris d’avaluació: comprensió i execució de les pautes proposades, actitud i escolta vers els companys, capacitat d’improvisació, integració dels llenguatges del circ a la proposta presentada i creativitat en la concepció i execució de la proposta.

 

7a part: Joc teatral

Objectiu: Valoració de la capacitat de reacció i participació en una proposta de joc teatral

Contingut: sessió col·lectiva dirigida, de màxim 45 minuts de durada, on els aspirants respondran individualment a propostes de joc teatral efectuades al moment per un/a professor/a

Criteris d’avaluació: capacitat de reacció i improvització vers la proposta, potencial en el joc teatral, confiança i seguretat en si mateix, capacidad comunicativa en el context de la proposta.

 

Càlcul de la mitjana ponderada

  • Consciencia corporal, col·locació a l’espai >> 10%
  • Flexibilitat i força >> 10%
  • Situacions bàsiques d’equilibri invertit >> 20%
  • Salts sobre mini trampolí >> 20%
  • Figures acrobàtiques bàsiques >> 20%
  • Proposta de creació col·lectiva >> 10%
  • Proposta de joc teatral >> 10%

Projecte De Mar a Mar

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel és sòcia del Projecte De Mar a Mar finançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional, creat para millorar l’orientació, la formació, i l’acompanyament dels artistes de circ.

Projecte Reflect

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel participa del partenariat del Projecte Reflect.