LA FITXA PER INSCRIURE'S ALES PROVES D'ACCÉS PELS CURSOS 2018-2020 ESTARÀ DISPONIBLE A PARTIR DEL 15 D'ABRIL DE 2018 DEMANANT-HO PER CORREU A  rogeliorivel@escolacircrr.com

El nostre Centre imparteix el nou Cicle Formatiu de Grau Mig en “Animació en circ”, recentment aprovat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat i publicat al DOGC. És un títol propi i, com a tal, no té efectes acadèmics, sens prejudici que, d’acord amb la normativa vigent, pugui ser objecte de reconeixement o convalidació acadèmica.

El cicle formatiu  està configurat per 10 mòduls professionals;  inclou matèries com col·locació i consciència corporal, dansa i moviment, tècniques d’expressió, acrobàcia a terra i sobre aparells, parada de mans, equilibris acrobàtics i tècniques aèries, posada en escena d’espectacles així com un  mòdul específic corresponent a les hores de pràctiques externes a organitzacions del sector.

El cicle formatiu de Grau Mig en “Animació en circ consta de mínim 2000 h, impartides en dos anys acadèmics.

Adreçat a tots aquells i aquelles que vulguin assumir competències professionals per realitzar activitats d’animació en circ i/o per actuar en públic amb números de circ i/o col·laborant amb altres artistes i companyies de circ, esdeveniments, festivals, etc. amb criteris artístics i de seguretat.

 

REQUISITS (documents i proves accés)  

 

Requisits acadèmics i documentació

Per a accedir a les proves d’accés al cicle formatiu cal disposar del títol de Educació Secundària Obligatòria o, en cas d’haver cursat els estudis a l’estranger, la seva homologació. Si no tens el títol, posa't en contacte amb nosaltres.

Per ser admès a les proves, el candidat haurà d’entregar a la secretaria del centre (dilluns a dijous, de 16 a 20h), via electrònica o per correu ordinari, abans del 4 de juny de 2018, la documentació següent:

·  Fitxa d’inscripció (sol·licitar a rogeliorivel@escolacircrr.com a partir del 15 de abril)

·  Fotocòpia del DNI

·  Fotocòpia de la Targeta Sanitària (Europea en cas de candidats comunitaris; extracomunitaris consultar)

·  Fotocòpia del número de la Seguretat Social espanyola (en cas de no tenir-lo, consultar)

·  2 fotos carnet (o una foto carnet digital)

·  Pagament de la taxa d’inscripció a la prova (50€). En cas de realitzar una transferència, recordar posar el nom del candidat/da al remitent.

·  Graduat d’Educació Secundària Obligatòria:

 • En cas d’alumnes que hagin cursat l’ESO a l’Estat espanyol
  • Original del vostre títol de l’ESO i fotocòpia compulsada
  • o resguard d’estar a l’espera d’obtenir-lo i fotocòpia compulsada
 • En cas d’alumnes que hagin cursat l’equivalent a l’Educació Secundària Obligatòria fora de l’Estat espanyol (més informació aquí):
  • Títol homologat corresponent al Graduat d’Educació Secundària Obligatòria (GESO)
  • o rebut conforme s’ha iniciat el procés d’homologació (anomenat Volant d’inscripció condicional)

No s’admetrà cap dossier que arribi més tard del 4 de juny. El dia 7 de juny es publicarà la llista provisional dels admesos a les proves d’accés; l'11 de juny es publicarà la llista.

 

Les proves d’accés

Les proves es realitzaran entre el dilluns 18  i el dijous 21 de juny (en 2 torns de 2 dies), de 9 a 19h, al CAC Rogelio Rivel.

En cas de lesió entre la data d’inscripció a les proves i l’inici de les proves, cal comunicar-ho al centre per escrit.

Cal portar:

 • roba d’entrenament ajustada al cos,
 • calçat d’entrenament (opcional)
 • i el document d’identitat original

Cal retirar-se qualsevol complement (rellotges, arracades, piercings, etc)

En què consisteixen?

 

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

El dia 2 de juliol es publicarà la llista provisional dels admesos al web del centre, a partir de les 20h.

El dia 6 de juliol es publicarà la llista definitiva dels admesos al web del centre, a partir de les 20h.

La matrícula es realitzarà el dilluns 9 (de 16 a 20h) i el dimarts 10 de juliol (de 10 a 14h)

La matrícula es formalitzà amb l’entrega del rebut del banc conforme s’ha fet el pagament de la reserva de plaça: 500€

En cas de no haver presentat, abans del 4 de juny, el GESO (o resguard) o l’homologació de GESO (o el Volant d’inscripció condicional) és necessari presentar-lo per a matricular-se. Sense aquesta documentació serà impossible matricular-se.

 

 

PREU I BEQUES 2018-19

Actualment no estem en condicions d’especificar el preu del curs, perquè depenem de subvencions que encara no estan concedides.

Orientativament, el preu del 1r curs’17-18 és de 3450€ . El de 2n curs’17-18, 2950€.

El curs ha de pagar-se abans del 7 de setembre.

En ser un títol propi, no reglat, no és possible accedir a beques.

 

CALENDARI I HORARI

Encara no podem especificar l'inici del cicle, però seria a mitjans de setembre.

L’horari escolar al Centre és de dilluns a divendres, de 9 a 17:15 h.

 

Si teniu qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de rogeliorivel@escolacircrr.com.

Projecte De Mar a Mar

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel és sòcia del Projecte De Mar a Mar finançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional, creat para millorar l’orientació, la formació, i l’acompanyament dels artistes de circ.

Projecte Reflect

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel participa del partenariat del Projecte Reflect.