ASSOCIACIÓ DE CIRC ROGELIO RIVEL (L’Escola) garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels clients a través dels formularis posats a disposició en la website i les xarxes socials on està present. La recopilació d’aquests, d’acord a la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, es regirà pels següents termes:


Informació que es recopila i la seva finalitat

La informació de caràcter personal que pugui recopilar l’Escola a través de la present website, xarxes socials o per correu electrònic s’incorporaran a un fitxer automatitzat de gestió comercial del que és titular amb la finalitat de gestionar les consultes dels usuaris així com l’enviament de comunicacions comercials, promocionals o publicitàries.
L’usuari consent expressa i inequívocament que aquestes dades de caràcter personal que faciliti siguin incorporades en aquest fitxer i amb la finalitat expressada a l’apartat anterior.
El fitxer es troba inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sota el nom de Gestió Comercial del qual es titular ASSOCIACIÓ DE CIRC ROGELIO RIVEL.


Seguretat

L’Escola ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries amb l’objectiu de garantir la seguretat i integritat de les dades recopilades i així evitar la pèrdua d’aquestes o tractament o accés no autoritzat en tant l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.


Cessió de Dades

L’usuari consent expressament que les dades recaptades e incloses als fitxers siguin cedides o comunicades a tercers col·laboradors de l’Escola amb la finalitat de poder ser tractades amb fins comercials, promocionals o publicitaris.


Xarxes Socials

L’Escola actualment està present en alguna de les principals xarxes socials: Facebook, Youtube i Flickr. Per aquest motiu assumeix el paper de Responsable del Tractament de les Dades abocades en els seus perfils derivades dels amics, m’agrada, followers o seguidors, comentaris...
L’usuari accepta expressament estar sotmès a les condicions i termes que, en matèria de privacitat, disposen les diferents xarxes socials o plataformes on l’Escola està present, facultant a aquesta a utilitzar els medis que les mateixes xarxes li permeten per a poder informar a els usuaris sobre les diferents activitats i serveis que realitza.


Newsletter

L’Escola ofereix gratuïtament als usuaris el servei de Newsletter, que consisteix en l’enviament periòdic de notícies i comunicacions comercials relacionades amb la seva activitat.
Aquest servei està facilitat per Mailchimp, qui gestiona la subscripció dels usuaris, l’enviament de la Newsletter i la cancel·lació de les subscripcions. L’usuari podrà donar-se de baixa del servei en qualsevol moment prement l’enllaç que apareix al final del correu electrònic o exercint el dret a cancel·lació o oposició enfront l’Escola del mateix modes que s’explica a continuació.


Drets dels Usuaris

Aquesta política de privacitat assegura als usuaris, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint una comunicació per escrit a el Carrer Portlligat, numero 11-15 de Barcelona (08042, Barcelona) o a la adreça de correu electrònic tallers@escolacircrr.com; incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document d’identificació similar.


Modificacions

La present Política de Privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment d’acord amb les necessitats pròpies de la website i futurs canvis legislatius en matèria de privacitat, reservant-se l’Escola aquest dret en exclusiva.


Dades de Contacte

ASSOCIACIÓ DE CIRC ROGELIO RIVEL
C/Portlligat 11-15
08042, Barcelona
www.escolacircrr.com
tallers@escolacircrr.com

Projecte De Mar a Mar

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel és sòcia del Projecte De Mar a Mar finançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional, creat para millorar l’orientació, la formació, i l’acompanyament dels artistes de circ.

Projecte Reflect

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel participa del partenariat del Projecte Reflect.